top of page

La persona amb SA sol tenir un nivell d’intel·ligència normal o superior. No obstant, presenten dèficits cognitius i un estil d’aprenentatge peculiar. Entre les dificultats cognitives que poden interferir en la seva adaptació escolar i acadèmica podem trobar:

 

  • Rigidesa mental (pensament lògic, concret i extremadament realista).

  • Dificultats en organització i planificació.

  • Dificultats en lectura comprensiva i pensament abstracte.

  • Poca capacitat de generalització.

  • Dificultats atencionals i de concentració.

  • Dificultats grafomotores.

  • Falta de motivació.

La Síndrome d’Asperger (SA) és un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), que comporta una alteració neurobiològica en el processament de la informació. 

 

Es tracta d’un trastorn que afecta aproximadament a 3/7 de cada 1.000 persones, amb una major incidència en els nens que en les nenes. És un trastorn poc conegut per la població general, ja que va ser reconegut per la comunitat científica al 1994 i inclòs al DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Actualment, la SA ha estat inclosa a la categoria diagnòstica Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), per l’American Psychiatric Association en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), a la seva darrera revisió del 26 de gener de 2011. 

 

Es tracta d’una discapacitat invisible, ja que només es manifesta amb comportaments socials inapropiats i amb importants mancances en el desenvolupament.

SÍNDROME D'ASPEGER

Manca d'empatia

dificultats per relacionar-se

absorció per temes concrets

susceptibilitat als canvis

falta de comprensió del llenguatge verbal

limitacions per comprendre emocions

bottom of page