top of page

QUÈ FEM?

Àmbit terapèutic

Impressió diagnòstica i valoració individualitzada inicial

 

Proves diagnòstiques i de capacitat

 

Tallers d’habilitats socials (individual i en grup reduït)

Des de l’Associació Asperger-TEA de la Catalunya Central organitzem grups per treballar principalment, l’entrenament en habilitats socials, millorar les tècniques de comunicació, comprensió emocional y la resolució de conflictes. En cas que la persona ho necessiti, aquest treball també es pot dur a terme de manera individualitzada. 

 

Intervenció psicoterapèutica individual

En cas que sigui necessari, es pot fer un treball psicoterapèutic individual, on es tracten amb el pacient tots aquells problemes de conducta o dificultats que pugui tenir en relació amb altres problemàtiques o trastorns comòrbids.  

Àmbit familiar

Assessorament i orientació familiar

Des de l’associació realitzem entrevistes d’assessorament per resoldre dubtes o situacions problemàtiques sobre el trastorn a aquelles famílies amb diagnòstic recent.

 

S’ofereix informació de diferents recursos i serveis socials (certificat de discapacitat, llei de dependència o ajut per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu). 

S’ajuda als pares a resoldre situacions concretes que sorgeixen a casa, es donen pautes i eines per modificar certes conductes de la persona amb TEA, i millorar la dinàmica familiar.  

 

Grups psicoeducatius per a pares

Activitat dirigida a pares i mares que tinguin fills amb TEA/Asperger. En aquestes sessions s’orienta a les famílies sobre la manera de resoldre situacions problemàtiques que poden sorgir a casa. D’altra banda, també tenen una funció terapèutica, de suport i intercanvi d’idees i experiències, a més de permetre conèixer a altres pares que es troben a un situació similar.  

Àmbit educatiu

Reforç escolar - Tècniques d’estudi - Reeducacions

Sessions en les quals el terapeuta treballa amb el nen/a: tècniques d’estudi (ensenyar a fer esquemes, resums...), organització de l’agenda escolar, portar les tasques al dia, repassar deures de l’escola/institut/cicle,  planificació del temps a l’hora d’estudiar les diferents matèries, a part de reforçar aquells punts i matèries en els quals la persona té més dificultat.Pel que fa a les reeducacions, es treballen aquelles dificultats derivades de la presència de trastorns o dificultats d’aprenentatge (lectura, escriptura, càlcul, etc.).

 

Poden ser sessions individuals (a domicili) o en petit grup.  

 

Assessorament a docents i centres escolars

Des de l’associació es fa un seguiment del nen a l’escola o institut, de manera que si és necessari es poden realitzar coordinacions amb el centre educatiu, per orientar sobre pautes a l’hora d’intervenir amb nens/es Asperger/TEA.  

 

A més, realitzem un treball en xarxa amb altres recursos privats i públics, per tal de realitzar una intervenció més integral. 

Activitats d'oci

Esplai

Es realitza els dissabtes (quinzenalment)

Horari: 11h a 13h ó 16h a 18h

Edats: 5 a 12 anys (obert a germans)

 

Trobades d’adolescents

Es realitzen els dissabtes (quinzenalment)

Horari: depenent de la sortida o activitat

Edats: 13 a 18 anys

 

Estades d’estiu 

Estades amb una durada de 7 dies, on els nens/es i nois/es poden gaudir d’activitats divertides i fer amics, reforçant al mateix temps la seva autonomia i aquelles habilitats treballades durant les sessions de grup terapèutic. 

Aquestes estades sempre compten amb el reforç de terapeutes de l’associació i voluntariat. 

bottom of page