top of page

BIBLIO-TEA

El Curioso incidente del perro a medianoche

Mark Haddon

El llibre narra, en primera persona, un període de la vida de Christopher, un nen amb autisme. El protagonista té greus problemes de relació amb el món i les persones (excepte amb les més pròximes) i una gran intel·ligència que aplica fonamentalment a la seva afició per les matemàtiques i el raonament lògic. L'assassinat del gos de la seva veïna porta a Christopher, tot i la oposició del seu pare, a una investigació que acabarà per descobrir-li, a més a més de l'autoría de l'assassinat, importants detalls de la seva vida personal.És molt recomenable, especialment perquè ens permet conèixer la realitat de l'autisme a través de situacions quotidianes. Resulta senzill posar-se en el lloc de Christopher, del seu pare o de la seva professora i interpretar el comportament d'un noi autista des de tots els punts de vista. 

Guía del Síndrome de Asperger

Tony Atwood

Aquest llibre és el llibre de capçalera de qualsevol persona interessada en la Síndrome d'Asperger. "Guia del Síndrome de Asperger" és l'obra definitiva per a qualsevol pacient afectat per aquesta síndrome. Amb informació extensa sobre el tema, aquest llibrre se centra tant en nens com adults. A través de casos reals i relats personals extrets de la seva gran experiència clínica en la síndrome, Tony Atwood proporciona informació sobre les causes i diagnòstic de la síndrome, així com també els seus efectes a les relacions a llarg termini i recursos per afrontar-ho. Una guia senzilla que serà útil pera familiars i pacients afectats per la síndrome, de la mateixa manera que també ho serà per a mestres, professionals i personal que estigui en contacte amb persones afectades.

El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social?

Pilar Martín Borreguero

Què és la síndrome d'Asperger? Com es diagnostica? Quines implicacions té en el comportament de la persona afectada? Quina és la seva relació amb altres trastorns psiquiàtrics? Quin és el pronòstic a llarg termini? Existeix un tractament efectiu? Es pot curar? Aquest llibrre, dóna resposta, de manera rigurosa i accessible, a totes aquestes preguntes relacionades amb aquesta fascinant i misteriosa entitat clínica.

La autora presenta un anàlisi exhaustiu de la síndrome d'Asperger, basant-se en els seus anys d'experiència clínica al Regne Unit i la seva extensa revisió dels últims resultats procedents de la investigació internacional. A més, ofereix una guia dels procediments a seguir i els instruments clínics que metges, psiquiatres o psicopedagogs poden consultar per establir un diagnòstic precoç.

 

bottom of page